Θέλει να γυρίσει σελίδα στη ζωή της 

Πηγή: ilovestyle.com