Το Xerror είναι ένα αυτοματοποιημένο pentesting εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες ασφαλείας να αυτοματοποιήσουν τις εργασίες…

Source

Πηγή: iguru.gr