Παράλληλα ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακαίνισης των πλοίων που εκτελέστηκαν αποκλειστικά από ελληνικές εξειδικευμένες εταιρείες

Πηγή: Εuro2day.gr