Η Westnet εμπλουτίζει περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με τις κορυφαίες συσκευές switches και Wi-Fi access point της εταιρίας Aruba.

Πηγή: Εuro2day.gr