Η αγορά αναμένει νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β.

Πηγή: Capital.gr