Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, HQF ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 74,617% & ΚΕΜ Ιωάννης Φιλίππου με 10,918%, δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν τα άνω ποσοστά συμμετοχής τους έως την ολοκλήρωση της αύξησης, και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Πηγή: Εuro2day.gr