Η παρουσιάστρια αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο πίσω από την απόφασή της.
 

Πηγή: ilovestyle.com