Στην προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση καλείται να προχωρήσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Πηγή: Εuro2day.gr