Υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό – πρωτόκολλο μεταβίβασης της επιχείρησης. Σε νέο φορέα το 99% του ενεργητικού, το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού και το 21% των συνολικών υποχρεώσεων.

Πηγή: Εuro2day.gr