Το παρελθόν της συζύγου του ήταν αρκετό για να προκαλέσει τον εξορισμό του Ρώσου Ιερέα. Η σύζυγός του “αμάρτησε»

Πηγή: news.makedonias.gr