Στέκει υπερήφανο συντροφία με τον Άραχθο ποταμό.

Πηγή: www.mothersblog.gr