Πώς μέσα σε λίγα χρόνια αδειοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε η τεράστια αστική ανάπλαση Iulius Town στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Τι περιλαμβάνει η επένδυση, πώς ενισχύονται τα έσοδα του τοπικού δήμου.

Πηγή: Εuro2day.gr