Η συμφωνία αγοράς μετοχών έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνη με τη στρατηγική της Intralot για απο-επένδυση από μη κύριες αγορές η κίνηση, τονίζει ο CFO της εισηγμένης.

Πηγή: Εuro2day.gr