Η εκκλησία Notre Dame αναστηλώνεται και φωνές υπογράφουν για να καταδικάσουν την κατασκευή της με καταστροφικά για το περιβάλλον μέσα.

Πηγή: culturenow.gr