Τα SVG είναι αρχεία εικόνας τα οποία προέρχονται από τις λέξεις Scalable Vector Graphics. Πρόκειται για ένα ανοιχτό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το World Wide Web Consortium (W3C)…

Πηγή: Dwrean.net