Βλέπει συνέχιση της στήριξης της ΕΚΤ και μετά το τέλος του προγράμματος PEPP.

Πηγή: Capital.gr