από το πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: thepaper.gr