Σε χρονιά ανοδικών προσδοκιών εξελίσσεται το 2019 για τις εισηγμένες του κλάδου πληροφορικής. Τι “βλέπουν» οι διοικήσεις των εταιρειών Space Hellas, Entersoft, Profile, Quest Holdings και Πλαίσιο. Αναλυτικοί πίνακες οικονομικών επιδόσεων.

Πηγή: Εuro2day.gr