Δηλώνει διατεθειμένος να κάνει όταν χρειαστεί.

Πηγή: ilovestyle.com