Ήλιος παραλληλία Πλούτωνα. Τα μοιραία περιστατικά τονίζονται.

Πηγή: elle.gr