Πιο άμεσοι και κινητικοί γινόμαστε σήμερα και έχουμε και λόγο και αφού τον βρίσκουμε τον εξελίσσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται… Η Σελήνη στον Κριό είναι τόσο γρήγορη όσο και τα γεγονότα να περνάνε και να θέλουμε να τα πιάσουμε να τα κάνουμε δικά μας, και να μην αφήσουμε τίποτα ανεκμετάλλευτο ή στην τύχη του, παρά μόνο αν του δώσουμε την ώθηση και τη δυναμική που θέλουμε… Ο έρωτας σήμερα έχει δώσεις διεκδίκησης και μάλιστα με έναν τρόπο που θα είναι και με πράξεις που τις σκεφτόμαστε πρόχειρα γιατί είμαστε ανυπόμονοι… Στα επαγγελματικά μας είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και μας αρέσει η εξέλιξη που ξεκινάει φυσικά από συζήτηση και συμφωνία… Ευτυχώς οι απόψεις ταυτίζονται σήμερα, σε ένα γενικό πλαίσιο ακόμα και αν σε επιμέρους θέματα υπάρχουν ασάφειες που όμως θεωρούνται ασήμαντες… Το σημαντικό είναι ότι είμαστε συγκεκριμένοι κάτι που μας θυμίζει ότι πρέπει να μην το αλλάξουμε…

Το astrologos.gr σου προτείνει:

Πηγή: Astrologos.gr