Στο συνέδριο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ τοποθετήθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΧΑ Σωκράτης Λαζαρίδης και η πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς Βασ. Λαζαράκου.

Πηγή: Εuro2day.gr