Το μήνυμα εκ μέρους της οικογένειας για τον χαμό του πατέρα τους που συγκλονίζει 
 

Πηγή: ilovestyle.com