Καθώς μπήκαμε ήδη στον δεύτερο μήνα στο 2019, οι περισσότεροι σκέφτονται και ψάχνουν τις επόμενες αργίες και ιδιαίτερα αναζητούν πότε

Πηγή: news.makedonias.gr