Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί στο να κάνει bullying σε κάποιον άλλο.

Πηγή: ilovestyle.com