Σε αρνητικά επίπεδα για πρώτη φορά στην ιστορία διαπραγματεύονται τα ελληνικά έντοκα.

Πηγή: Capital.gr