Το σενάριο που ακούγεται έντονα τα τελευταία 24ωρα για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Πηγή: ilovestyle.com