Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον γιο του Κωνσταντίνο

Πηγή: proto thema