Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το σερί ανόδου, με επιλεκτικές τοποθετήσεις από τους επενδυτές.

Πηγή: Capital.gr