Στοιχεία σοκ για την ανεργία στην Ελλάδα και δη την ανεργία των πτυχιούχων περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία παραδόθηκε στη Βουλή,
Τα στοιχεία αυτά, που, εμμέσως αποτυπώνουν και την αποτυχία της χώρας να αξιοποιήσει

Πηγή: Madata.gr