Οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση, εν μέσω ανησυχιών για τη χαμένη προμήθεια ρωσικής ενέργειας

Πηγή: Εuro2day.gr