Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,39 φορές έναντι 1,85 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Πηγή: Εuro2day.gr