Ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα στον κίνδυνο πληθωρισμού, αλλά το μέταλλο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων.

Πηγή: Capital.gr