Οι δυνάμεις της έφιππης επαρχιακής χωροφυλακής του Τσανάκκαλε παρατάσσονται στη χερσόνησο της Καλλίπολης στην Τουρκία.

Πηγή: matrix24.gr