Την αυθαίρετη απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να μεταθέτει αυθαίρετα και παράνομα υπαλλήλους καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Απαιτεί και διεκδικεί από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την κάλυψη των κενών θέσεων προϊσταμένων και υπαλλήλων που δημιουργούνται:Να μην προσφεύγει, σε αυθαίρετες και παράνομες μεταθέσεις προϊσταμένων και υπαλλήλων χωρίς την αίτησή τους, άλλοτε για να τιμωρήσει και άλλοτε για να ευνοήσει.Η “διοίκηση» να σταματήσει τώρα τις αυθαίρετες και παράνομες μεταθέσεις υπαλλήλων, παραβλέποντας τις διαδικασίες του άρθρου 67 του ΥΚ (σύμφωνη γνώμη του ΥΣ).Να διαβιβαστούν και να εξεταστούν άμεσα από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων που έχουν υποβάλει αίτημα για μετάθεση.Να ανακαλέσει άμεσα όλες τις αποφάσεις που έχει εκδώσει, χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: 902.gr