Άλμα για τις μετοχές των Publicis και Norsk Hydro.

Πηγή: Capital.gr