Πηγή Τι είναι οι αστρικές θέσεις; Επικεντρώσου στις ημερομηνίες γέννησης και τα γεγονότα που περιγράφονται! Αν δεν το γνώριζες, υπάρχουν δύο ζωδιακοί ως σημεία αναφοράς, ο τροπικός

Πηγή: news.makedonias.gr