Μένουν ως έχουν η ώρα προσέλευσης των μαθητών και έναρξης των μαθημάτων, όπως και η λήξη – Εντάσσονται νέα μαθήματα στο πρόγραμμα – Τι περιλαμβάνει η πολυτροπολογία Κεραμέως, που κατατέθηκε στη Βουλή

Πηγή: proto thema