Η πρώτη εθνική προτεραιότητα αφορά την υλοποίηση κάθε είδους επενδύσεων τόνισε ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης

Πηγή: proto thema