Στο https://www.newsbomb.gr διαβάσαμε: Ο Τζιμ Λόντος (Jim Londos) γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1897 στο Κουτσοπόδι […]

Πηγή: news.makedonias.gr