Πηγή αλλά και πολλά σημαντικά ευρήματα από το εγκληματολογικό εργαστήριο του LAPD, ενώ μια κοπέλα τραυματίζεται. S.W.A.T: Η ομάδα S.W.A.T. αναλαμβάνει δράση όταν κλέβονται δεκάδες εργαλεία ταυτοποίησης DNA  Ο Ντίκον αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, κάτι που τον αποσυντονίζει από τα καθήκοντά του στην ομάδα, και ο Λούκα προσφέρεται να του δανείσει τα

Πηγή: news.makedonias.gr