Οι πωλήσεις της Revoil ανήλθαν στα 342,51 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 348,72 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 1,78%.

Πηγή: Εuro2day.gr