Ρευστοποιήσεις στα κρατικά ομόλογα-σταθερή εικόνα των εταιρικών ομολόγων

Υποχωρούν οι τιμές των κρατικών ομολόγων με εντολές πώλησης από το εξωτερικό- στο 3,34% ο μέσος όρος απόδοσης για τα εταιρικά ομόλογα που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πηγή: Reporter.gr