Βήμα-βήμα ολόκληρη η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες, είτε είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση είτε όχι

Πηγή: proto thema