Πρόσκληση στους μελισσοκόμους, όπως προσέλθουν για πρώτη φορά σε οργανωμένες θέσεις στους χώρους των αποθέσεων της ΔΕΗ, εγκαθιστώντας τις κυψέλες

Πηγή: news.makedonias.gr