Νέες, ευέλικτες λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις αυξημένες ανάγκες των πελάτων και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση κατά την παράδοση του οχήματος.

Πηγή: Εuro2day.gr