Όπως λέει ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, οι εμπρηστές με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου του νέου ΠΚ τιμωρούνται ηπιότερα σε σχέση με τις ισχύουσες ρυθμίσεις

Πηγή: proto thema