Το ιστορικό κειμήλιο πουλήθηκε μαζί με δύο εισιτήρια…

Πηγή: thepaper.gr