“Κλείδωσε» ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης ασφαλισμένων με διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση. Οι χρόνοι ασφάλισης που δεν λαμβάνονται υπόψη στη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που θα συνυπολογίσει.

Πηγή: Kathimerini.gr