Ηδη έχουν περάσει πέντε πακέτα, συνολικά 436.000 μετοχών της εταιρείας, στα 3,88 ευρώ, με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται στο 1,69 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Εuro2day.gr